Scares

27 tekstów – auto­rem jest Sca­res.

Szczyt zdo­byty sa­mot­nie przyp­ra­wia o doła. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 listopada 2011, 19:10

Łat­wiej nam ce­leb­ro­wać niena­wiść, niż szep­tać o miłości. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 października 2011, 21:54

Małe od­ległości bu­dują przepaści. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 września 2011, 17:32

Nim wzejdzie słońce.

Nim wzej­dzie słońce
Ukłonisz się u stóp
Bram szczęścia
Prag­niesz jak każdy
Dos­tając goryczy
Żeg­nasz się by odejść
Od­chodzisz pragnąc
Dół już wykopany
I już widno. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 września 2011, 20:50

Wy­pomi­nam so­bie po­pełnione błędy, a za­pomi­nam ile po­pełniam ich teraz. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 maja 2011, 18:54

Dru­gorzędność nieraz wy­suwa się na pier­wszy plan. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 6 maja 2011, 20:38

Śmierć kli­niczna - krótka prze­pus­tka z do­mu wariatów. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 kwietnia 2011, 14:31

Kto po­wie­dział, że nie można upaść niżej, niż nad dno? Będąc tam, można prze­cież jeszcze wy­kopać so­bie grób. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 kwietnia 2011, 20:25

Czy tęskno­ta za kimś, kto nie tęskni jest war­ta cier­pienia tęskno­ty?

*przep­raszam za długą nieobec­ność, de­likat­ne komplikacje. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 18 kwietnia 2011, 20:20

Nie narzu­caj się, bo zarzucą To­bie... ka­mień do szyi. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 marca 2011, 19:16

Scares

Głęboko wierzę... że uśmiech daje radość, że łzy nie muszą być łzami cierpienia, że jedna myśl może odmienić życie. Szukam szczęścia w chwastach smutku. Uprzejmie proszę o nie używanie tekstów, ani obrazów z tej strony bez mojej zgody :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Scares

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność